۱۴۰۲ چهارشنبه ۱۲ مهر
به سایت منطقه ۳ شهرداری رشت خوش آمدید.
آگهی مناقصه عمومی پسماند نسبت به واگذاری عملیات دفن زباله
باستناد مجوز دويست و سي و يكمين جلسه هئيت مديره سازمان پسماندهاي شهرداري رشت 
مورخ 92/12/12 در نظر دارد نسبت به واگذاري عمليات دفن زباله در مركز دفن زباله سراوان به بخش
خصوصي بصورت حجمي براي مدت يكسال اقدام نمايد. لذا از پيمانكاران واجد شرايط دعوت می نماید
با در دست داشتن مدارک موردنیاز: شامل ارائه مستندات مربوط به مالکیت حداقل یک دستگاه بلدوزر
یا معادل آن و یا سابقه قرارداددفن زباله در هر نقطه از کشور با ارائه رضایت نامه مکتوب از سوی کارفرمای
مورد نظر و فیش بانکی به مبلغ 100000ریال به حساب جاری 0105549043001 نزد بانک ملی از تاریخ
نوبت دوم مورخ 93/2/7 آگهی بمدت 4روز تا پایان وقت اداری ساعت 13:30 روز پنجشنبه مورخ 93/2/11
جهت خرید اسناد مناقصه به دبیرخانه سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت واقع در رشت میدان
شهدای ذهاب ساختمان شهرداری مراجعه و یا با تلفن های 2241770- 2242121 تماس حاصل نمایند 
1393/02/09
هدف شهرداری ، ارائه خدماتی موِثر در راستای بهبود و توسعه شهری است
Powered by DorsaPortal