۱۴۰۳ شنبه ۱ ارديبهشت
به سایت منطقه ۳ شهرداری رشت خوش آمدید.
اجرای ماده 5 قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی
در خصوص اجراي ماده 5 قانون بيمه هاي اجتماعي كارگران ساختماني بدين وسيله اعلام ميدارد مطابق ماده فوق
متقاضيان پروانه ساختماني به سازمان تامين اجتماعي از ابتداي سال 1393 الزامي بوده بديهي است معرفي متقاضيان
براي پروانه هاي ساختماني صادره به تاريخ 1392 در چهارچوب دستور شماره الف/113/31360 مورخ 92/12/28
موضوعيت ندارد لذامراتب جهت اطلاع و اقدام قانوني ارسال ميگردد 
1393/01/26
هدف شهرداری ، ارائه خدماتی موِثر در راستای بهبود و توسعه شهری است
Powered by DorsaPortal