۱۴۰۳ شنبه ۱ ارديبهشت
به سایت منطقه ۳ شهرداری رشت خوش آمدید.
معرفی ناحیه دو

ناحيه 

مساحت

آدرس

شماره تلفن

ناحيه دو

612390متر مربع

بلوار شهيد انصاري-نبش پارس 2 

7725305

 محلات مهم ناحيه دو شهرداري منطقه سه رشت :

 
 ديانتي
فلسطين 
پرديسان 
شالكو

 


 
 
وظايف ناحيه دو منطقه سه :

- مراقبت در امر پاكسازي محيط ناحيه توسط كارگران خدمات شهري و جمع آوري و حمل زباله و لاي لجن انهار عمومي وخاك و نخاله ساختماني با توجه به ضوابط و دستورالعملهاي صادره

-همكاري با ارگانها وادارات و سازمانهاي ذيربط در خصوص تامين بهداشت عمومي ساكنين ناحيه با توجه به تكاليف شهرداري در بخشهاي خدمات رفاهي و اجتماعي موضوع ماده 55 قانون شهرداريها

-نظارت بركار پيمانكاران خدمات شهري و گزارش نواقص موجود و پيگيري تا حصول انجام مفاد قرار داد منعقده

-گزارش نواقص مربوط به عمليات عمراني از قبيل مرمت دال و جداول و پياده رو آسفالت معابر وامثالهم به منطقه و پيگيري تا حصول نتيجه نهايي

-گزارش نواقص موجود درسطوح فضاي سبز ناحيه و پيگيري رفع آنها تا حصول نتيجه نهائي

-بررسي وضعيت ساخت و سازهاي ناحيه تحت نظارت واعلام گزارش ساختمانهاي خلاف به اداره نظارت و جلوگيري از ساخت و سازهاي غير مجاز منطقه

-جلوگيري از هرگونه سد معبر عمومي و مشاغل مزاحم و تكدي گري و همكاري با واحدهاي ذيربط در از بين بردن حشرات و حيوانات موذي وولگرد

-انجام ساير وظايف محوله طبق دستور مافوق

-زيبا سازي و بهسازي فضاهاي شهري درجهت نيل به بافت مطلوب شهري

  

ناحيه دو شهرداري منطقه سه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


1394/10/14
هدف شهرداری ، ارائه خدماتی موِثر در راستای بهبود و توسعه شهری است
Powered by DorsaPortal