۱۴۰۲ چهارشنبه ۱۲ مهر
به سایت منطقه ۳ شهرداری رشت خوش آمدید.
مجموعه ضوابط شهرداری
 مجموعه ضوابط شهرداری
    
 
الف)اصول لازم الرعایه در شهرسازی و معماری (مشخصات)        
۱-رعایت کاربریهای تعیین شده در طرحهای جامع شهرسازی
۲-رعایت ضوابط و مقررات طرحهای شهرسازی
۳-رعایت میزان تراکم مجاز
۴-رعایت میزان سطح اشتغال مجاز
۵-رعایت در تعداد طبقات مجاز
۶-رعایت حداکثر ارتفاع مجاز ساختمان
۷-رعایت برکف تعیین شده در طرحهای تفصیلی
۸-رعایت میزان عقب نشینی های تعیین شده
۹-رعایت میزان مجاز پیش آمدگیها درمعابر همجوار
۱۰-رعایت میزان ارتفاع مجاز پیش آمدگی نسبت به کف معبر همجوار
۱۱-رعایت ضوابط و مقررات گذر بندی
۱۲-رعایت کلیه جرایم قانونی فاقد دکل های برق ،لوله های گاز رسانی ونفت ،مسیلها و نهرهاو عمومی جاده ها و غیره
۱۳-حفر چاه فاضلاب در معابر همجوار
۱۴-عدم احداث پلکان و سطح شیبدار در معابر همجوار
۱۵-رعایت واجرای حفاظ درجلو پنجره ها و و بالکنهای مشرف به معابر
۱۶-اجرای واحدهای تجاری درحوزه اراضی مسکونی
۱۷-رعایت حداقل مساحت مجاز حیاط خلوت جهت نورگیری اتاقهای مسکونی و آشپزخانه وحمام وسرویسها
۱۸-رعایت حداقل ابعاد حیاط
۱۹-رعایت نحوه استقرار ساختمان در زمین و مسائل اشراف
۲۰-رعایت حداقل فاصله بین دو ساختمان
با عنایت به معیارها و ضوابط یاد شده می توان برای آشنایی بیشتر با اصول شهرسازی و معماری به طرحهای هادی وجامع مراجعه نمود که برای مثال تعدادی ازضوابط ومعیارهای شهرسازی در شهرهای گرگان و گنبد به شرح ذیل می باشد .
 
ب)اصول لازم الرعایه بهداشتی (مشخصات)
۱-رعایت ضوابط و مقررات همجواری ،به طوریکه ساختمان مانعی درمسیر جریان باد،هوا،تابش نور،و غیره با ساختمان همجوار ایجاد ننماید
۲-رعایت حداقل قاصله پیش آمدگی ها به کابلهای برق در معابر همجوار
۳-رعایت حریم لوله های فاضلاب
۴-رعایت ایزوله های رطوبتی در دیوارها ،به خصوص دیوارهای مجاور سایر تاسیسات همجوار
۵-رعایت نورگیری مستقیم اتاقهای اصلی ساختمان
۶-رعایت تهویه سرویسهای داخلی ساختمان
 
ج)اصول فنی(مشخصات)
۱-رعایت اصول و کلیه دستورالعمل های وزارت مسکن و شهرسازی در خصوص ایمنی ساختمان از نظر مقاومت در مقابل زلزله
۲-رعایت مسائل مربوط به دفع رطوبت ،استحکام پی و مقاومت مصالح
۳-استقاده مصالح مقاوم درمقابل آتش سوزیها
۴-رعایت ضخامت مناسب در دیوار های باریک
۵-رعایت شیب مناسب در پارکینگ ها
۶-رعایت مصالح مناسب درنماسازی

 


1392/06/06
هدف شهرداری ، ارائه خدماتی موِثر در راستای بهبود و توسعه شهری است
Powered by DorsaPortal