۱۴۰۳ شنبه ۱ ارديبهشت
به سایت منطقه ۳ شهرداری رشت خوش آمدید.
شاخص های تعیین فرسودگی بافت شهری
شاخص های تعیین فرسودگی بافت شهری

 

شاخص های تعیین فرسودگی کالبدی بافت شهری
مطابق با مصوبه ۱۶/۳/۱۳۸۴ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
شاخص ۱:بلوکهایی با بیش از ۵۰% قطعات کمتر از ۲۰۰ متر مربع
شاخص ۲:بلوکهایی که بیش از ۵۰% بناهای آن فرسوده (فاقد سیستم سازه ای )و به عبارتی ناپایدار و غیر استاندارد باشند
شاخص ۳:بلوکهایی که بیش از ۵۰% بر آنها کمتر از ۶ متر باشد
تذکر مهم:
محدوده بافت فرسوده شهرها برمبنای شاخص های فرسودگی کالبدی تعریف شده در مصوبه ۱۶/۳/۱۳۸۴ شورای عالی شهرسازی ومعماری ایران و اطلاعات ارائه شده از سوی سازمانهای مسکن و شهرسازی و مشاورین تهیه کننده طرحهای جامع تفصیلی مشخص و پس از کنترل میدانی توسط شرکت مادر تخصص عمران و بهسازی تعیین شده اند .بدیهی است هرگونه مداخله درجهت تجمع و نوسازی می بایست درچهار چوب طرحهای ویژه بهسازی و نوسازی باشد که به تصویب شرکت عمران و شهری و کمسیون ماده ۵ خواهند رسید.

1392/06/06
هدف شهرداری ، ارائه خدماتی موِثر در راستای بهبود و توسعه شهری است
Powered by DorsaPortal