۱۳۹۹ شنبه ۴ بهمن
به سایت منطقه ۳ شهرداری رشت خوش آمدید.
روابط عمومی 3: عملکرد نواحی سه گانه در منطقه سه /1 1398/06/20
روابط عمومی 3: عملکرد نواحی سه گانه در منطقه سه /1
پاکسازی زمین بایر و همسطح سازی با دستگاه مقابل مدرسه نرجس خیابان ولیعصر، برداشت زباله و ضایعات شهرک ابریشم راسته خیابان ولیعصر ، بازگشایی آبراهه های ابهای سطحی بلوار خرمشهر از پل جانبازان تا میدان ولیعصر رفت و برگشت، سه راهی فلسطین، بلوار ولیعصر جنب نمایندگی ام وی ام ، جمع اوری سنگ جداول شکسته و بازگشایی از داخل کانیوو و ابهای سطحی ، کف تراشی و کندن علفهای هرز دور فلکه مثلثی شکل ورودی رودبارتان، جمع اوری دو راس احشام زنده از بلوار مدرس،
 
تعداد بازدید: 22
هدف شهرداری ، ارائه خدماتی موِثر در راستای بهبود و توسعه شهری است
Powered by DorsaPortal