۱۳۹۷ دوشنبه ۲ مهر
به سایت منطقه ۳ شهرداری رشت خوش آمدید.
مشخصات

عنوان شغل
نام و نام خانوادگی
سابقه خدمت
میزان و رشته تحصیلی
معاون منطقه
مهرداد عیسی پور
16 سال
کارشناس عمران
جانشین شهردار
محمدرضا پیروزام
3 سال
کارشناس عمرانی- نقشه برداری
مدیر فنی و شهرسازی
حامد خداشناس
6 سال
کارشناس ارشد مدیریت
مدیر اداری و مالی
حامد حیدری
7 سال
کارشناسی ارشد حسابداری
مدیر خدمات شهر
محمد سرافراز
8 سال
کارشناس عمران
مسئول حراست
مرتضی داودی
6 سال
کارشناس ارشد عمران
مسئول بازرسی
رضا حیدری توکلی
6 سال
کارشناس ارشد عمران(راه وترابری)
مسئول دفتر شهردار
محمد ابراهیمی
22 سال
دیپلم اقتصاد
مسئول روابط عمومی
خدیجه پاوندمهر
8 سال
کارشناس ارشد برنامه ریزی شهری
مسئول درآمد
نرجس محمد پور
9 سال
کارشناس ریاضی
مسئول اصناف
حسین سجادی
27 سال
دیپلم حسابداری
مسئول حقوقیمسئول تخلفات ساختمانی
یعقوب کریم پناه
24 سال
دیپلم اقتصاد
مسئول واحد نوسازی
مریم برق
13 سال
کارشناس معماری
مسئول مطالبات
محمد حامی
16
کارشناس عمران
مسئول ناحیه 1
سجاد آقاجانی
3 سال
کارشناس ارشد برنامه ریزی شهری
مسئول ناحیه 2
محمدرضا دانش افروز
15 سال
کارشناس مدیریت فرهنگی
مسئول ناحیه 3
محمد مصطفی دجپور
4 سال
کارشناس منابع طبیعی
راهبر سیستم
آرزو قهرمانی
3 سال
کارشناس ارشد مدیریت
مسئول کارگزینی
حسین حسین پور
8 سال
کارشناس ارشد مدیریت
کارپرداز
ولی فریدونی
4 سال
فوق دیپلم حسابداری
مسئول بودجه و اعتبارات
حمید نیکبخت
8 سال
کارشناس حسابداری
مسئول ناظر فضای سبز
رامین عباسقلی زاده
8 سال
کارشناس کشاورزی
مسئول اموال
زمان ملکی
22 سال
دیپلک کار و دانش
مسئول دبیرخانه
حسین خوش صفت بافنده
24 سال
دیپلم اقتصاد
1395/04/27
هدف شهرداری ، ارائه خدماتی موِثر در راستای بهبود و توسعه شهری است
Powered by DorsaPortal